ترانه شناسی محسن یگانه

آلبوم‌های استودیویی (رسمی) سال جزئیات آلبوم ۱۳۸۷ نفس‌های بی‌هدف تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ رگ خواب تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ حباب تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۳۹۴ نگاه من تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ چندآهنگه‌ها سال جزئیات آلبوم ۱۳۹۲ ئی‌پی منتشرشده در: ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ آلبوم‌های استودیویی (غیررسمی) سال کبیسه منتشرشده در…

Read More