اجرای زنده علیرضا قربانی در رامسر

اجرای زنده علیرضا قربانی 19 تیر ماه ۱۴۰۱ در سالن همایشه های تله کابین شهرسبز رامسر برگزار خواهد شد. 🔥برای اولین بار 🔥 . 🗓تاریخ اجرا (19) تیر . ⏱ساعت اجرا 21:30⏱ . 💳خرید بلیت از سایت 💳 (https://iranconcert.com) . ☎️شماره تماس روابط عمومی☎️ (۰۹۰۰۱۸۶۱۰۱۰)-(۰۹۰۰۱۹۶۱۰۱۰) .

Read More