جنگ خنده حسن ریوندی در رامسر

جنگ خنده حسن ریوندی ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱ در سالن همایشه های تله کابین شهرسبز رامسر برگزار خواهد شد. 🔥شبی پر از خنده 🔥 . 🗓تاریخ جنگ(۱۸) تیر . ⏱ساعت اجرا 21:15⏱ . 💳خرید بلیت از سایت 💳 (https://iranconcert.com) . ☎️شماره تماس روابط عمومی☎️ (۰۹۰۰۱۸۶۱۰۱۰)-(۰۹۰۰۱۹۶۱۰۱۰) .

Read More