جنگ خنده حسن ریوندی ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱ در سالن همایشه های تله کابین شهرسبز رامسر برگزار خواهد شد.

🔥شبی پر از خنده 🔥
.
🗓تاریخ جنگ(۱۸) تیر
.
⏱ساعت اجرا 21:15⏱
.
💳خرید بلیت از سایت 💳
(https://iranconcert.com)
.
☎️شماره تماس روابط عمومی☎️
(۰۹۰۰۱۸۶۱۰۱۰)-(۰۹۰۰۱۹۶۱۰۱۰)
.

Leave a Comment