اجرای زنده  سهراب پاکزاد 23 تیر ماه ۱۴۰۱ در سالن همایشه های تله کابین شهرسبز رامسر برگزار خواهد شد.

🔥برای اولین بار 🔥
.
🗓تاریخ اجرا (23) تیر
.
⏱ساعت اجرا 21:30⏱
.
💳خرید بلیت از سایت 💳
(https://honarticket.com)
.
☎️شماره تماس روابط عمومی☎️
(۰۹۰۰۱۸۶۱۰۱۰)-(۰۹۰۰۱۹۶۱۰۱۰)
.

Leave a Comment